C Dili - bir sayının karekökünü bulma

Bilgisayar programlama dilleri arasında C en temel ve aynı zamanda en çok kullanılan dildir. C yalnızca metin belgeleri için değil, çeşitli matematiksel işlemler için de kullanılabilir. Bu genel amaçlı programlama dili ile temel toplama, çıkarma, küp kökü, karekök ve birçok polinom güç arasında değişen matematiksel alıştırmalar istatistiksel olarak da oluşturulabilir. Herhangi bir sayının karekökünü elde etmek için, C betiği buna yol açan mantığı kodlayacak şekilde özelleştirilebilir.

giriş

Sayının karekökünü bulmanızı sağlayan basit bir C programı.

 #include #include int main (void) {çift x = 4.0, sonuç; sonuç = sqrt (x); printf ("% lf'nin karekökü% lfn'dir", x, sonuç); 0 döndür; } 

notlar

  • Bu kodda sqrt işlevini kullanıyoruz, daha fazla bilgi için:
    • Karekök fonksiyonu
  • Bu ipucu için forumdaki [TECH] 'e teşekkürler.
Önceki Makale Sonraki Makale

En Ipuçları